برچسب: رمزارز ها

whats-bitcoin
Uncategorized

بیت کوین چیست؟

امروز می توان ردپای بیت کوین را در هر جایی که قرارداد تجاری بزرگی به وجود آمده است مشاهده کرد. به خصوص از زمان افزایش ارزش بزرگ بیت کوین ، این نام تقریباً از همه کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند شنیده می شود. قسمت جالب این است که هر کس تعریف منحصر به...